Prispevki Arduino

Arduino ura in koledar

Arduino ura in koledar s pomočjo Arduino NANO strong, RTC DS3231 in TM1637 LED display-ev

Simpatičen in preprost projekt ure in koledarja. Krmilnik Arduino Nano Strong je ozbran zaradi svojih fizičnih dimenzij. Modul, ki skrbi za uro je RTC DS3231 “Real time clock” z baterijo. Za prikaz vrednosti pa uporabljamo 3 module s po 4x 7 segmentni LED.

Slika ure

Elektronska shema:

Fritzing shema

STL datoteke za 3D tisk:

https://www.thingiverse.com/thing:4103139

Arduino koda prvega dela programa, ki ob priklopu na USB iz računalnika prebere uro in datum.

/*
 * deluje OK 29.11.2019
 * 
 * Krmilnik naloži točni čas na RTC DS3231 modul!
 * Mega, Nano, Strong
 * 
 * 
 */

#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>

const char *monthName[12] = {
 "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
 "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
};

tmElements_t tm;

void setup() {
 bool parse=false;
 bool config=false;

 // get the date and time the compiler was run
 if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
  parse = true;
  // and configure the RTC with this info
  if (RTC.write(tm)) {
   config = true;
  }
 }

 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
 delay(200);
 if (parse && config) {
  Serial.print("DS1307 configured Time=");
  Serial.print(__TIME__);
  Serial.print(", Date=");
  Serial.println(__DATE__);
 } else if (parse) {
  Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
  Serial.println("Please check your circuitry");
 } else {
  Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
  Serial.print(__TIME__);
  Serial.print("\", Date=\"");
  Serial.print(__DATE__);
  Serial.println("\"");
 }
}

void loop() {
}

bool getTime(const char *str)
{
 int Hour, Min, Sec;

 if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
 tm.Hour = Hour;
 tm.Minute = Min;
 tm.Second = Sec;
 return true;
}

bool getDate(const char *str)
{
 char Month[12];
 int Day, Year;
 uint8_t monthIndex;

 if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
 for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
  if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
 }
 if (monthIndex >= 12) return false;
 tm.Day = Day;
 tm.Month = monthIndex + 1;
 tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
 return true;
}

Druga koda je koda, ki bo ostala v krmilniku. S pomočjo nje iz RTC beremo podatke in jih izpisujemo na LED prikazovalnike.

//
// deluje OK 04.12.2019
//
// - uporaba RTC DS3231 modula
// - Arduino Strong
// - 3x 4x7segLED
//
// display 1: sekunde
// display 2: ura, minute
// display 3: dan, mesec
//
//
// RTC prikop:
// SDA > pin A4
// SCL > pin A5
//
//

#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <TM1637Display.h>

// for TM1637 display 1
// fizično zgornji display 
#define CLK1 3
#define DIO1 2
#define TEST_DELAY  500

// for TM1637 display 2
#define CLK2 5
#define DIO2 4

// for TM1637 display 3
#define CLK3 7
#define DIO3 6

// instance modulov
DS3231 Clock;
TM1637Display display1(CLK1, DIO1);
TM1637Display display2(CLK2, DIO2);
TM1637Display display3(CLK3, DIO3);


bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
bool ADy, A12h, Apm;
boolean toggle = true;

void setup() {
 pinMode(A0, OUTPUT); //LED on pin 13
	// Start the I2C interface
	Wire.begin();
 //svetlost: min=8 - max=15 
 display1.setBrightness(15); 
 display2.setBrightness(12);   
 display3.setBrightness(12); 
	// Start the serial interface
	//Serial.begin(9600);
 
}

void loop() {

 // kreiranje podatkov
 uint8_t data1[] = { 
  data1[0] = 0b00000000,
  data1[1] = 0b00000000,
  display1.encodeDigit(Clock.getSecond()/10), 
  display1.encodeDigit(Clock.getSecond()%10)};  
 uint8_t data2[] = { 
  display1.encodeDigit(Clock.getHour(h12, PM)/10),
  display1.encodeDigit(Clock.getHour(h12, PM)%10)+128,  // +128 je dvopičje
  display1.encodeDigit(Clock.getMinute()/10), 
  display1.encodeDigit(Clock.getMinute()%10)};
 uint8_t data3[] = { 
  display1.encodeDigit(Clock.getDate()/10),
  display1.encodeDigit(Clock.getDate()%10)+128,     // +128 je dvopičje
  display1.encodeDigit(Clock.getMonth(Century)/10), 
  display1.encodeDigit(Clock.getMonth(Century)%10)};  


 // prikaz podatkov na display
 display1.setSegments(data1);
 display2.setSegments(data2);
 display3.setSegments(data3);

 

}

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja