Spoštovani,

prosimo vas, da preberete splošne pogoje uporabe 3Dsvet.eu za medsebojno sodelovanje preko spletne trgovine, tako da bo napak in nesporazumov čim manj, oziroma jih bomo lažje rešili.

Spletno trgovino upravlja podjetje 3Dsvet, Danijel Tkalec s.p., ki je hkrati tudi posrednik in izvajalec prodaje blaga po spodaj navedenih pogojih. Le ti vsebujejo nekatere posebnosti glede na klasično prodajo in so pripravljeni v skladu z ustrezno zakonodajo in priporočili, tako da so čim bolje pokriti Vaši in naši interesi.

Nakup oz. sklenitev pogodbe na spletni strani 3dsvet.eu, je možna na dva načina: kot uporabnik (status se pridobi z registracijo) ali kot obiskovalec brez registracije.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJ

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe 3Dsvet, Danijel Tkalec s.p. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

Uporaba pojmov:

–  Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

–  Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

–  Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

–  Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

–  Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

(povzetek zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop; poleg tega tudi to, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

PLAČILNE METODE

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

  • Gotovinsko plačilo ob prevzemu pošiljke preko Pošte Slovenije (plačilo po povzetju)
  • Plačilo po predračunu bančni račun Družbe
  • Plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe (danijel.tkalec@gmail.com)
  • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)
  • Plačilo s pomočjo digitalnih bonov 22 (povezava na dodatne FURS informacije)

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi Družba. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Družbe.

STROŠEK IN NAČIN POŠILJANJA

  • Za naročila znotraj Slovenije je strošek transportnega pakiranja in dostave 2,55 €.
  • Za primer naročila po povzetju se strošku doda “Doplačilo poštnine” 1,50€. Dodaten strošek je provizija za prenos kupnine Pošti Slovenije po njihovem veljavnem ceniku. UPN položnica je predizpolnjena s strani Družbe in priložena pošiljki.
  • Osebnega prevzema praviloma ni. Izvede se izjemomo, ko gre za naročilo, kjer stranka nujno potrebuje material. Vedno samo ob predhodnem dogovoru z Družbo. V tem primeru se ne zaračunava nikaršnega stroška poštnine in pakiranja.

Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 22 ure, bo odposlano naslednji dan ob 7-i uri, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode plačilna kartica, plačilo po povzetju ali aplikacija PayPal. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku.

V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 

IZSTAVLJANJE RAČUNOV

Po uspešnem plačilu naročila Družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med spletno trgovino in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko spletna trgovina kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za spletno trgovino kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, kupec pa ob potrditvi nakupa avtomatsko tudi prejme potrdilo o naročilu na vpisan elektronski naslov.

Minimalni znesek naročila na spletni strani znaša 10,00 € izdelkov pred prišteto poštnino. To je tudi znesek, nad katerim se lahko koristi promo kodo ob nakupu in nekatere akcije.
V primeru pogostega neprevzemanja poslanih paketov si pridržujemo pravico, da stranka paket plača pred pošiljanjem (po predračunu).

PRIDOBITEV STATUSA UPORABNIKA

Obiskovalec pridobi status uporabnika po in vpisu podatkov, ki so potrebni za medsebojno sodelovanje na tem nivoju. Registracija služi za enovito identifikacijo preko uporabniškega imena in gesla, ki ga pozna le uporabnik in tako omogoča lažjo uporabo spletnega mesta, ter identifikacijo ob morebitnih zlorabah. Vsi podatki v bazi so kodirani in namenjeni samo medsebojnemu sodelovanju in ne bodo posredovani tretjim osebam ali uporabljeni za druge namene.

POPRAVLJANJE IN PREKLIC NAROČILA

Uporabnik oz. obiskovalec lahko popravlja vsebino oz. posamezne postavke naročila, ter način plačila do oddaje naročila, kar naredi z gumbom “KUPITE SEDAJ”. Ko je naročilo oddano je možen samo preklic celotnega naročila, do trenutka ko je naročilo v statusu – v obdelavi. Za preklic naročila v kasnejši fazi-do statusa Poslano, pa je naročilo možno preklicati z sporočilom na info@3dsvet.eu oz. telefonsko 041 601 398.
Ko je naročilo v statusu Poslano, ga ni možno več preklicati oz. popravljati.

 

ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov. 

Napaka je stvarna, kadar:
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
– artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
– je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla ali z vračilom izdelka ali z nedvoumno fotografijo izdelka (odvisno od artikla, o tem stranko obvestimo v samem postopku). 
Vračilo zaradi stvarne napake se lahko uveljavlja, če se napaka pokaže v roku dveh let po prevzemu blaga. Kupec ima časa dva meseca od odkritja napake, da o tej obvesti prodajalca in zahteva uveljavljanje stvarne napake.

Obrazec za prijavo stvarne napake je dostopen  s klikom TUKAJ.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA

Vsi izdelki za katere zakonodaja predvideva garancijo to izpolnjujejo v zakonsko določenih okvirih, za artikle kjer pa je označena drugačna garancijska doba velja označena. Pri prevzemu blaga preverite, da je ustrezna garancijska doba navedena tudi na garancijskem listu oz. računu.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@3dsvet.eu ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca, ki je na voljo TUKAJ. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne na naslov Družbe (3DSVET, Danijel Tkalec s.p., Mokrice 21 B, 1360 Vrhnika). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

 

OBRAVNAVA PRITOŽB IN REŠEVANJE SPOROV

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@3dsvet.eu.

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA

V razdelku “V TRGOVINO” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “DODAJ V KOŠARICO”. Sistem nato na desno strani izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine s klikom na zatemnjeni levi del zaslona, bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom s klikom na gumb ”NA BLAGAJNO”.

Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “X” ob sliki izdelka odstrani izbrani izdelek. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb (na zaslonu zgoraj desno) “TRGOVINA” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

Po kliku ”NA BLAGAJNO” se preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika.

Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico (ime, priimek, naslov, kraj, poštno številko in e-mail naslov).

V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode ali darilnega bona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila – “Imate kupon? Kliknite tukaj za vnos kode”. Prikaže s polje za vnos kode in gumb za sprejem le te “UNOVČI KUPON”.

Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse izbrane izdelke z vračanjam v košarico. To naredi s klikom na besedo “KOŠARICA”. 

Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “KUPITE SEDAJ”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

Uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila na svojo zahtevo (info@3dsvet.eu). 

 

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji so vedno dostopni na spletni strani Družbe, zaradi možnosti zakonskih sprememb in posledične uskladitve, pa ob sprejetju naročila, po elektronski pošti prejmete tudi različico v obliki, ki omogoča shranjevanje in reproduciranje.

 

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 24.7.2022 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja Družbe.