Prispevki Arduino

Kaj je Pišek?

Pišek ACM tekmovanja v2

Portal Pišek je nastal leta 2018 z željo ponuditi slovenskemu šolskemu prostoru sklop nalog, ki se jih rešuje s slikovnim programskim jezikom. S tem naj bi predstavljal nekakšen most med nalogami v Mednarodnem tekmovanju iz računalniškega razmišljanja – Bober in Srednješolskem tekmovanju ACM iz računalništva in informatike – RTK. Glavnina nalog na portalu Pišek je bila drugače dodana leta 2019 v sklopu projekta Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja – Portal Pišek (NPUR), pri katerem sodelujeta Fakulteta za matematiko in fiziko in Poligon, kreativni center. Na portalu so ustvarjene 4 učne poti (Zgodbe, Programski koncepti, Učbenik, Code Week), ali 4 metode uporabe za pridobivanje znanja iz programiranja v slikovnem programskem jeziku Blockly. Vse učne poti so smiselno zasnovane, tako glede na težavnost nalog kot glede na možnost preverjanja znanja, od učencev in učiteljev oziroma od dijakov in profesorjev pa bo odvisno, kako in na kakšen način se bo portal najbolje uporabljalo.

V času vsesplošne potrebe po razumevanju algoritmičnega načina mišljenja in pridobitvi veščin v t. i. digitalni pismenosti, lahko v Projektu Pišek najdemo poskus pravočasne intervencije v slovenski (izobraževalni) prostor, v katerem smo bili do sedaj priča kroničnemu pomanjkanju kvalitetnih nalog v slovenskem jeziku ter primanjkljaju dobro zasnovanih načinov poučevanja osnov programiranja – dotični portal zato ni le nova baza nalog, ampak je hkrati premišljeno zasnovani priročnik za njihovo tem boljšo izrabo.

Avtorji

Pri projektu so sodelovali mentorji mag. Matija Lokar, dr. Gregor Jerše in slovenska ambasadorka Evropskega tedna programiranja Katja K. Ošljak ter študenti Univerze v Ljubljani in sicer Luka Čušin, Blaž Dobravec, Urška Erjavec, Zoran Fijavž, Žiga Flajs, Karel Križnar, Ajda Lah, Anže Lokar, Aleš Poklukar, Dimitar Stoilkov, Krištof Špenko in Maks Valenčič.

Projekt NPUR

Del Portala Pišek je nastal v okviru projekta Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja – Portal Pišek (NPUR), ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pisek-se-posali
Back to list

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.