Informacija GDPR

Spoštovani,

Z dnem 25. majem 2018 se spremenijo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Začne veljati Splošna uredba z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju imenovana »GDPR«). Zato svoje stranke in morebitne stranke spodaj obveščamo o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke.

GDPR

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov oziroma subjekt, ki odloča o namenu in načinu obdelave vaših osebnih podatkov, je podjetje 3DSVET, spletna trgovina, Danijel Tkalec s.p. (v nadaljevanju imenovana Družba). Navedba podatkov ni obvezna, ampak je potrebna za sklenitev pogodbe in poznejšo izvedbo storitve.

Pridobivanje informacij o obdelavi osebnih podatkov

O zadevah povezanih z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na naslov e-pošte danijel.tkalec@gmail.com ali po navadni pošti na naslov sedeža naše Družbe.

Pridobivanje podatkov in namen njihove obdelave

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to nujno potrebno za izvajanje pogodbe, ki jo z vami sklenemo, oziroma za izvajanje storitve (kar je v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena GDPR), med drugim:

 • za zagotavljanje podpore uporabnikom, vključno s predstavljanjem ponudbe izdelkov in izvajanjem naročila (kar je v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena GDPR),
 • za obravnavanje pritožb in reklamacij (kar je v skladu s črko c) 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • uveljavljanje zahtevkov v zvezi s sklenjeno pogodbo o zavarovanju (kar je v skladu s črko f) 1. odstavka 6. člena GDPR), kjer je pravica do uveljavljanja zahtevkov zakonit namen;
 • za arhivske namene (kar je v skladu s črko c) 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • za statistične namene (kar je v skladu s črko f) 1. odstavka 6. člena GDPR), kjer je razpolaganje s podatki o statistiki naših aktivnosti, ki nam omogoča izboljšanje naše dejavnosti, zakonit interes upravljavca.

Dodatno pravni predpisi od nas zahtevajo, da vaše podatke obdelujemo za davčne in računovodske namene.

Nadalje, vaše podatke lahko obdelujemo za trženjske namene oziroma za oglaševanje naših izdelkov in storitev. Če to delamo brez uporabe elektronskih sredstev za sporazumevanje, je pravna podlaga te dejavnosti črka f) 1. odstavka 6. člena GDPR, kjer je izvajanje trženjskih aktivnosti zakonit interes upravljavca. Če pa za to uporabljamo elektronska sredstva za sporazumevanje, kot sta e-pošta in telefon, potem zaradi drugih veljavnih pravnih predpisov podatke obdelujemo samo na podlagi vašega soglasja (kar je v skladu s črko a) 1. odstavka 6. člena GDPR).

Prejemniki podatkov

Vaše osebne podatke se lahko posredujejo drugim subjektom, ki vaše podatke obdelujejo v lastnem imenu, med drugim:

 • subjektom, ki opravljajo poštno ali kurirsko dejavnost;
 • bankam in posrednikom pri plačilih (odvisno od načina plačila, ki ga izbere stranka) z namenom izvedbe vračila;
 • posrednikom pri plačilih (če stranka izbere tak način plačila) z namenom izvedbe plačila;
 • državnim organom ali drugim upravičenim subjektom na podlagi pravnih predpisov za izpolnjevanje naših dolžnosti (Davčni urad, organi kazenskega pregona in podobno);
 • subjektom, ki za nas opravljajo storitve s področja pravne pomoči, računovodstva, davkov ali svetovanja.

Čas shranjevanja vaših podatkov

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali do časa prenehanja pogodbe (izvedbe storitve) in tudi po njenem prenehanju:

 • podadki, vsebovani v pogodbah – do časa zastaranja zahtevkov iz naslova pogodbe (najdlje 10 let od dne zaključitve izvedbe pogodbe), za namene, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, zlasti iz dolžnosti shranjevati računovodske dokumente, izdajati račune itn.;
 • dokumenti v zvezi z garancijo in reklamacijami se bodo shranjevali 1 leto po prenehanju garancijske dobe ali poravnavi reklamacije;
 • podatki za trženjske namene:
  • v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi soglasja – do časa umika soglasja;
  • v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa Družbe – do časa podaje ugovora;
 • podatki, ki se posredujejo preko obrazca za stik – za obdobje zastaranja morebitnih zahtevkov (najdlje 3 leta).

Pravice v zvezi z obdelavo podatkov

Imate pravico dostopati do vsebine svojih podatkov, jih popravljati, brisati, omejiti obdelavo; imate tudi pravico podatke prenesti, podati ugovor, umakniti soglasje v vsakem času, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, opravljene na podlagi soglasja pred njegovim umikom (če se podatki obdelujejo na podlagi soglasja).

Nadalje, če ugotovite, da obdelava z naše strani krši določbe GDPR, se imate pravico pritožiti nadzornemu organu za varstvo podatkov.

Avtomatizirana obdelava podatkov (profiliranje)

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali avtomatsko, ampak to ne bo za vas imelo nobenih pravnih posledic niti ne bo na podoben način bistveno vplivalo na vaš položaj.

Košarica
Facebook X Instagram linkedin