Prispevki Arduino

Utripajoča LED

Za preprost primer utripajoče LED potrebujemo:

V tem preprostem primeru se boste naučili vodenja LED (light-emitting diode) preko krmilnika Arduino Uno. Led dioda ima dve priključni nogici in sicer daljšo ANODO (pozitivna polariteta) in krajšo KATODO (negativna polariteta).

Vstavite jo na testno ploščo in bodite pozorni na polariteto priključkov (negativna nogica na GND) . V tokokrog jo povežite s 100 ohmskim uporom in digitalnim pinom 13 na Arduino krmilniku, kot nam to prikazuje spodnja slika. Polariteta priključkov upora ni pomembna, v vezju pa se uporablja za omejitev toka skozi LED.

image

Naslednji korak je, da krmilnik preko USB kabla povežete s svojim računalnikom. Pozorni morate biti, da se povežete na pravi “PORT”. To lahko vidite preko vrstice “DEVICE MANAGER > USB Controllers ” na vašem osebnem računalniku. Odprete program Arduino IDE in pod zavihkom FILE > EXAMPLE > BASICS > BLINK najdete primer kode. Izberete ustrezen port in zaženete RUN.

KODA:

Ko je namestitev končana, se začne izvajati neskončna zanka, ki vsako 1 sekundo, vklopi LED (HIGH) ali jo IZKLOPI (LOW).

V kodi je priporočeno, da uporabljate komentarje (oznaka //), saj se tako hitreje spomnimo kaj smo nazadnje počeli, koda pa je razumljiva tudi širšemu krogu programerjev.

/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
 Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
 pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
 the documentation at http://www.arduino.cc

 This example code is in the public domain.

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 */


// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);       // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);       // wait for a second
}

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja