DODATNI OPIS:

Modul svetlobni senzor z analognim in digitalnim izhodom.

Modul je baziran na LDR uporu (Light Dependent Resistor), kjer upornost
pada z inteziteto svetlobe.To pomeni, da bo izhodni signal visok pri
močni svetlobi in obratno.

analogni izhod: spreminjajoča napetost v odvisnoti od jakosti svetlobe
digitalni izhod: sprememba stanja glede na nastavljeno vrednosti na potenciometru

napetost: 3-5Vdc