DODATNI OPIS:

PIR sensor – passive infra red sensor

Modul detektor gibanja.
Digitalni izhod za signalizacijo gibanja.
log 1 > gibanje