3DSVET Wikipedija, Prispevki Arduino

Arduino NANO Wiki

Arduino NANO

UVOD

Arduino NANO Wiki: Arduino NANO je mikrokrmilnik, ki temelji na mikrokontrolerju Atmel AVR – ATmega328. Ima 14 digitalnih vhodno-izhodnih povezav, 8 analognih vhodov, kot tudi USB priključek za povezavo s računalnikom in napajanje. Velikost je zelo majhna in enostavna za uporabo, kar omogoča enostavno integracijo v različne projekte. NANO ima tudi možnost programiranja preko spletnega vmesnika za razvoj Arduino in drugih programskih jezikov, kot so C in C++. Zato je Arduino NANO odlična izbira za širok spekter projektov, od začetnih do naprednih, in je priljubljen med učenci, učitelji in inženirji.

Gre pravzaprav za večjega brata Arduino UNO v manjši fizični velikosti. Torej ni manj zmogljiv, glede na to, da je manjši.

Arduino NANO slike:

Arduino NANO Wiki 01
Arduino NANO Wiki
Arduino NANO Wiki

Primerjava z Arduino UNO in MEGA:

 Arduino UNOArduino NANOArduino MEGA
Mikrokrmilnik Atmel AVR ATmega328P Atmel AVR ATmega328P Atmel AVR ATmega2560
Delovna napetost5V5V5V
Zunanje napajanje7-12Vdc7-12Vdc7-12Vdc
Spomin FLASH32kB (2KB bootloader)32kB (2KB bootloader)256KB (8KB bootloader)
Spomin SRAM2KB2KB8KB
EEPROM1KB1KB4KB
Hitrost takta16MHz16MHz16MHz
Digitalni I/O142254
od tega PWM6615
Analogni vhodi6816
USB povezljivostDaDaDa
DC tok na I/O20mA40mA20mA
Velikost PCB53.4 x 68.6 mm18 x 45 mm53.3 x 101.52 mm
Teža25g7g37g
Mikrokrmilnik PDF: ATmega328P
Elektronska shema CH340 verzija PDF: povezava
Elektronska shema FT232RL verzija PDF: povezava

Vhodi in izhodi:

Vsak od 14 digitalnih vhodov/izhodov na Nano lahko uporablja kot vhod ali izhod, z uporabo funkcij pinMode(), digitalWrite() in digitalRead(). Delujejo na napetosti 5 voltov. Vsak vhod/izhod lahko ponudi ali prejme največ 40mA in ima notranji pull-up upornik (privzeto odklopljen) 20-50 kOhmov. Poleg tega imajo nekateri vhodi/izhodi posebne funkcije:

  • Serial: 0 (RX) in 1 (TX). Uporabljajo se za prejemanje (RX) in oddajanje (TX) TTL serijskih podatkov. Ti vhodi/izhodi so povezani z ustreznimi vhodi/izhodi čipa FTDI USB-to-TTL serijski.
  • Zunanji prekinitve: 2 in 3. Ti vhodi/izhodi se lahko nastavijo za sprožitev prekinitve ob nizki vrednosti, rastočem ali padajočem robu ali spremembi vrednosti. Za podrobnosti glej funkcijo attachInterrupt().
  • PWM: 3, 5, 6, 9, 10 in 11. Ponujajo 8-bitno PWM izhod z funkcijo analogWrite().
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Ti vhodi/izhodi podpirajo komunikacijo SPI, ki pa trenutno ni vključena v jezik Arduino.
  • LED: 13. Notranja LED je povezana na digitalni vhod/izhod 13. Ko je vrednost vhoda/izhoda HIGH, je LED vklopljena, ko je vrednost LOW, je izklopljena.

Nano ima 8 analognih vhodov, vsak od njih pa ponuja 10 bitov ločljivosti (to je 1024 različnih vrednosti). Privzeto merijo od tla do 5 voltov, čeprav je mogoče spremeniti zgornjo mejo njihovega območja z uporabo funkcije analogReference(). Analogni vhodi 6 in 7 ne morejo uporabljati kot digitalni vhodi/izhodi. Poleg tega imajo nekateri vhodi/izhodi posebne funkcije:

  • I2C: A4 (SDA) in A5 (SCL). Podpirajo komunikacijo I2C (TWI) z uporabo knjižnice Wire (dokumentacija na spletni strani Wiring).

Na plošči so še nekaj drugih vhodov/izhodov:

  • AREF. Referenčna napetost za analogni vhodi. Uporablja se z funkcijo analogReference().

Arduino NANO pinout:

Arduino NANO Wiki Pinout

Komunikacija:

Arduino Nano ima številne možnosti za komunikacijo z računalnikom, drugim Arduinojem ali drugimi mikrokontrolerji. ATmega328 omogoča UART TTL (5V) serijsko komunikacijo, ki je na voljo na digitalnih pinih 0 (RX) in 1 (TX). FTDI FT232RL na plošči prenaša to serijsko komunikacijo prek USB in gonilniki FTDI (vključeni v programsko opremo Arduino) omogočajo virtualni com vhod za programsko opremo na računalniku. Programska oprema Arduino vključuje serijski monitor, ki omogoča preprosto pošiljanje in prejemanje besedilnih podatkov med ploščo Arduino in računalnikom. LED-ji RX in TX na plošči se bodo utripali, ko se podatki prenašajo prek čipa FTDI in USB povezave z računalnikom (ne pa za serijsko komunikacijo na pinih 0 in 1). Knjižnica SoftwareSerial omogoča serijsko komunikacijo na kateremkoli od digitalnih pinov Nano. ATmega328 podpira tudi komunikacijo I2C (TWI) in SPI. Programska oprema Arduino vključuje knjižnico Wire za poenostavitev uporabe I2C vodila. Za uporabo komunikacije SPI prosim preglejte podatkovni list ATmega328.

Programiranje:

Arduino Nano lahko programiramo z programsko opremo Arduino (prenos). Izberite “Arduino Duemilanove ali Nano w/ ATmega328” iz menija Orodja > Plošča (glede na mikrokontroler na vaši plošči). ATmega328 na Arduino Nano je že predhodno naprogramiran s bootloaderjem, ki vam omogoča nalaganje novega koda brez uporabe zunanjega strojnega programatorja. Komunicira z uporabo originalnega protokola STK500. Lahko tudi obidemo bootloader in programiramo mikrokontroler preko vstopa ICSP (In-Circuit Serial Programming) z uporabo Arduino ISP ali podobnega.

YouTube:

Arduino NANO fizična velikost:

Arduino NANO Wiki dimenzije

Iz 3DSVET trgovine:

Arduino NANO PLUS ATmega328 type-C CH340G Keyestudio
Dodaj v košarico

NANO PLUS ATmega328 type-C CH340G Keyestudio kompatibilno z Arduino

15.99 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega328 miniUSB ITALIJA
Dodaj v košarico

Arduino NANO ATmega328 miniUSB ITALIJA

37.39 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega328 miniUSB moder zalotani pini
Dodaj v košarico

NANO ATmega328 miniUSB zalotani pini CH340G kompatibilno z Arduino

12.99 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega328 miniUSB CH340G LAFIV
Dodaj v košarico

NANO ATmega328 miniUSB CH340G LAFVIN Arduino kompatibilno

13.19 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega328 miniUSB moder zalotani pini
Dodaj v košarico

NANO ATmega328 miniUSB zalotani pini FTF232 kompatibilno z Arduino

15.94 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega328 miniUSB CH340 Keyestudio
Dodaj v košarico

NANO ATmega328 miniUSB CH340 Keyestudio kompatibilno z Arduino

15.99 (DDV vključen)
Arduino NANO ATmega168 miniUSB CH340G
Dodaj v košarico

NANO ATmega168 microUSB CH340G Arduino kompatibilno

10.99 (DDV vključen)
Arduino NANO blue
Dodaj v košarico

NANO ATmega328 miniUSB CH340G kompatibilno z Arduino

14.99 (DDV vključen)

Ključne besede:

Arduino NANO, mikrokrmilnik, Atmel AVR – ATmega328, majhna velikost, enostavna integracija, digitalni vhodno-izhodni pini, analogni vhodi, USB priključek, programiranje, C, C++ jeziki, Arduino UNO, fizična velikost, komunikacija, serijska komunikacija, I2C, SPI, programiranje z Arduino IDE, bootloader, ICSP, trgovina 3DSVET