3DSVET Wikipedija, Prispevki Arduino

Arduino MEGA Wiki

Arduino MEGA

Uvod

Arduino Mega 2560 je mikrokrmilnik, ki se pogosto uporablja za večje projekte avtomatizacije in robotike. Ima več pomnilnika in več vhodno-izhodnih (I/O) pinov kot manjši Arduino mikrokontrolerji, kar omogoča večjo zmogljivost in kompleksnost projektov.

Arduino Mega 2560 prav tako praviloma uporablja programsko okolje Arduino IDE, ki omogoča enostavno programiranje in povezovanje z različnimi senzorji in napravami. Programsko okolje vključuje jezik C in knjižnice, ki omogočajo komunikacijo z različnimi vrstami senzorjev in naprav.

Mikrokrmilnik ima 54 digitalnih vhodno-izhodnih pinov, ki lahko delujejo kot vhodi za senzorje ali kot izhodi za naprave, kot so LED diode ali motorji. Ima tudi 16 analognih vhodov, ki lahko zaznavajo različne stopnje napetosti in jih pretvorijo v digitalne vrednosti.

Arduino Mega 2560 lahko deluje na napetosti od 6 do 20 voltov in ima integriran USB vmesnik za povezavo z računalnikom. To omogoča enostavno programiranje in nalaganje programske kode ter prenos podatkov med mikrokrmilnikom in računalnikom.

 

Arduino MEGA slike:

Arduino MEGA 2560 moer PCB
Arduino MEGA 2560 moer PCB 02

Primerjava z Arduino UNO in NANO

 Arduino UNOArduino NANOArduino MEGA
Mikrokrmilnik Atmel AVR ATmega328P Atmel AVR ATmega328P Atmel AVR ATmega2560
Delovna napetost5V5V5V
Zunanje napajanje7-12Vdc7-12Vdc7-12Vdc
Spomin FLASH32kB (2KB bootloader)32kB (2KB bootloader)256KB (8KB bootloader)
Spomin SRAM2KB2KB8KB
EEPROM1KB1KB4KB
Hitrost takta16MHz16MHz16MHz
Digitalni I/O142254
od tega PWM6615
Analogni vhodi6816
USB povezljivostDaDaDa
DC tok na I/O20mA40mA20mA
Velikost PCB53.4 x 68.6 mm18 x 45 mm53.3 x 101.52 mm
Teža25g7g37g

Mikrokrmilnik Atmega2560 PDF: ATmega2560

Elektronska shema R3 verzija PDF: povezava

Vhodi in izhodi

Vsak od 54 digitalnih pinov na Mega lahko uporabljamo kot vhod ali izhod z uporabo funkcij pinMode (), digitalWrite () in digitalRead (). Delujejo pri napetosti 5 voltov. Vsak pin lahko zagotavlja ali prejema 20 mA kot priporočeno delovno stanje in ima notranji odpornik pull-up (privzeto izključen) 20-50 k ohmov. Maksimalna vrednost, ki je ne smemo preseči, je 40mA, da se izognemo trajni škodi mikrokontrolerja.

Poleg tega imajo nekateri pinovi specializirane funkcije:

  • Serial: 0 (RX) in 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) in 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) in 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) in 14 (TX). Uporabljajo se za sprejemanje (RX) in prenašanje (TX) TTL serijskih podatkov. Pini 0 in 1 so tudi povezani z ustreznimi pinovi čipa ATmega16U2 USB-to-TTL Serial.
  • Zunanji prekinitve: 2 (prekinitve 0), 3 (prekinitve 1), 18 (prekinitve 5), 19 (prekinitve 4), 20 (prekinitve 3) in 21 (prekinitve 2). Ti pinovi se lahko konfigurirajo za zaznavanje prekinitve na nizki ravni, vzponu ali padcu roba ali spremembi ravni. Za podrobnosti glej funkcijo attachInterrupt ().
  • PWM: 2 do 13 in 44 do 46. Omogočajo 8-bitni PWM izhod z funkcijo analogWrite ().
  • SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Ti pini podpirajo komunikacijo SPI z uporabo knjižnice SPI. Pini SPI so tudi razdeljeni na vtičnici ICSP, ki je fizično združljiva z Arduino / Genuino Uno in starimi ploščami Duemilanove in Diecimila Arduino.
  • LED: 13. Na digitalnem pinu 13 je vgrajena LED. Ko je pin na vrednosti HIGH, je LED vklopljena, ko je pin na vrednosti LOW, pa je izklopljena.
  • TWI: 20 (SDA) in 21 (SCL). Podpira komunikacijo TWI z uporabo knjižnice Wire. Upoštevajte, da ti pinovi niso na istem mestu kot TWI pinovi na starih ploščah Duemilanove ali Diecimila Arduino.

Arduino MEGA pinout

Arduino MEGA 2560 pinout

Komunikacija

Plošča Mega 2560 ima veliko možnosti za komunikacijo s računalnikom, drugo ploščo ali drugimi mikrokontrolerji. ATmega2560 nudi štiri strojne UART-e za serijsko komunikacijo TTL (5V). Na plošči je ATmega16U2 (na revizijah 1 in 2 plošč ATmega 8U2) ki preko USB prenaša enega od teh in zagotavlja virtualni com vrata za programsko opremo na računalniku (računalniki z okoljem Windows bodo potrebovali datoteko .inf, vendar bodo računalniki OSX in Linux ploščo avtomatično prepoznali kot vrata COM). Programsko okolje Arduino (IDE) vključuje serijski monitor, ki omogoča preprosto pošiljanje in prejemanje besedilnih podatkov med ploščo in računalnikom. LED diode RX in TX na plošči bodo utripale, ko se podatki prenašajo preko čipa ATmega8U2/ATmega16U2 in USB povezave s računalnikom (ne pa za serijsko komunikacijo na pinih 0 in 1).

Knjižnica SoftwareSerial omogoča serijsko komunikacijo na katerikoli od digitalnih pinov Mega 2560.

Mega 2560 tudi podpira komunikacijo TWI in SPI. Programsko okolje Arduino (IDE) vključuje knjižnico Wire za poenostavitev uporabe TWI vodov; glej dokumentacijo za podrobnosti. Za komunikacijo SPI uporabite knjižnico SPI.

YouTube

Arduino UNO in MEGA fizična velikost

Arduino UNO in MEGA dimenzije

Iz 3DSVET trgovine

Arduino MEGA 2560 type-C CH340
Dodaj v košarico

MEGA 2560 type-C CH340 kompatibilno z Arduino

20.99 (DDV vključen)
Arduino MEGA 2560 Advanced Keyestudio 16U2
Dodaj v košarico

MEGA 2560 Advanced Keyestudio 16U2 kompatibilno z Arduino

31.99 (DDV vključen)
Arduino Mega 2560 STRONG 01
Dodaj v košarico

MEGA STRONG kompatibilno z Arduino

23.99 (DDV vključen)
Arduino MEGA + ESP8266 01
Dodaj v košarico

MEGA z integriranim WiFi ESP8266 kompatibilno z Arduino

34.99 (DDV vključen)
Arduino MEGA R3 2560 Keyestudio type-C PLUS
Dodaj v košarico

MEGA R3 2560 Keyestudio type-C PLUS kompatibilno z Arduino

31.99 (DDV vključen)
Arduino MEGA 2560 Keyestudio 01
Dodaj v košarico

MEGA 2560 Keyestudio 16U2 R3 kompatibilno z Arduino

26.99 (DDV vključen)
Arduino MEGA 2560 Pro Keyestudio
Dodaj v košarico

MEGA 2560 Pro Keyestudio kompatibilno z Arduino

23.99 (DDV vključen)

ključne besede:

Arduino MEGA, mikrokrmilnik, avtomatizacija, robotika, pomnilnik, vhodno-izhodni pini, Arduino IDE, senzorji, naprave, digitalni pin, analogni vhod, USB vmesnik, C, knjižnice, napetost, programiranje, plošča, komunikacija, UART, serijska komunikacija, TWI, SPI, PWM, pinout